Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Yrittäjän- ja esimiesten työturvallisuusvastuut
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo (REAK)
Työturvallisuuskortti
Tulityökortti
Alkusammutus AS1
Tieturvakortti-2
Tieturva-2 Kertaus
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) talousvesi
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) allasvesi
Trukkiturvallisuus, Trukkikortti
Henkilönostin turvallisuus, Henkilönostinkortti, Henkilönostinkoulutus
Work platforms safety PAL
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
Hygieniapassi (Elintarvike)
Tulityökortti

Tulitöiden turvallisuuskoulutus

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä. 

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perustella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.Tulityöt ovat erityistä varaa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi. Suomen-tulityöt joista ammattilaiset aikoinaan aiheuttivat -80 - 90 luvun taitteessa jopa lähes 40% kaikista palovahingoista. Nykyään taso on 0-4%, kiitokset siitä kuuluu vakuutusyhtöille ja ammattitaitovaatimuksille tulitöiden osalta.


Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöluvan myöntäjällä ja tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti.

Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityöluvan myöntäjän ja vartijan koulutuksen omissa tulitöiden valvontasuunnitelmissaan.

Vastuullisia henkilöitä

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät jaetaan tulityöluvassa tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

• Pelastuslaki (468/2003)
• Vakuutussopimuslaki (543/1994)
• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• Rikoslaki (392/2005)
• Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
• Tulityöt suojeluohje (FK 2011)
• Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä (SFS standardi 5900)

Koulutus kestää 8 h (klo 8.00 - 16.00)

Hinta: 100 € +alv

Sisältää: Koulutusmateriaalin, koulutuksen, aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin, alkusammutusharjoituksen, tentin ja kortinNapsauta tästä ja katso koulutuskalenterista sopiva päivämäärä ja paikka.Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä