Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Yrittäjän- ja esimiesten työturvallisuusvastuut
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo (REAK)
Työturvallisuuskortti
Tulityökortti
Alkusammutus AS1
Tieturvakortti-2
Tieturva-2 Kertaus
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) talousvesi
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) allasvesi
Trukkiturvallisuus, Trukkikortti
Henkilönostin turvallisuus, Henkilönostinkortti, Henkilönostinkoulutus
Work platforms safety PAL
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
Hygieniapassi (Elintarvike)
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) allasvesiSosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1350/2006 tarkoitetuissa laitoksissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen vahvistaman mallin mukainen testitodistus. Testitodistusta ei voi saada muulla tavalla kuin suorittamalla hyväksyttävästi allasvesihygieeninen osaamistesti.

Testitodistus tulee olla uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevillä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä.
Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt, jotka työskentelevät laitoksissa, joissa uima-allas on tarkoitettu käytettäväksi siten, että yleisöllä on mahdollisuus päästä sinne joko maksua vastaan tai vastikkeetta. Soveltamisen lähtökohtana ovat altaat, joissa on vähintään veden kierto, suodatus ja desinfiointi.

Asetusta sovelletaan sekä laitoksen omiin työntekijöihin että niihin työntekijöihin, joiden palvelu ostetaan laitoksen ulkopuolelta, mutta jotka tekevät laitoksella soveltamisalan mukaisesti allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.

Allasveden laatuun vaikuttaviin toimenpiteisiin katsotaan kuuluvaksi muun muassa seuraavat:
- veden käsittelyyn liittyvien laitteiden asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt (laitteilla tarkoitetaan tässä mm. putkia, pumppuja, kemikaalien syöttölaitteita, mittaus- ja säätölaitteita)
- allasveden kemikaalien käsittely laitoksella
- ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen
- päivystys erityistilanteiden varalta

Kaikkien, jotka tekevät laitoksessa veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee hankkia osaamista osoittava testitodistus.
Laitoksessa tulee, laitoksen koosta ja tarpeista riippuen, olla henkilö tai henkilöitä, jo(i)lla on testitodistus. Lähtökohtana on, että jokaisessa laitoksessa on vähintään yksi osaamistestin suorittanut henkilö ja että laitoksissa on jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on osaamistesti suoritettuna.

Jos laitoksella ei itsellään ole tarvetta esimerkiksi laitoksen pienestä koosta johtuen kouluttaa omaa henkilökuntaa, laitos voi hankkia osaamisen laitoksen ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi suuremmalta laitokselta. Kirjalliseen sopimukseen tulee kirjata edellytys tulla paikalle kiireellisissä allasveden laatua äkillisesti vaarantavissa tilanteissa. Kysymykseen tulevat sellaiset laitokset, joilla ei ole omaa henkilökuntaa, joka tekee allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.
Tällaisen laitoksen on lisäksi varmistettava, että laitoksen ulkopuolisella työntekijällä, joka tekee veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä (esim. putkien tai laitteiden asentaja), on testitodistus.

Sellaisten henkilöiden, jotka eivät tee veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, ei tarvitse hankkia osaamista osoittavaa todistusta. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ne, jotka työskentelevät pelkästään siistijänä, uimaopettajana, uinnin valvojana, liikunnan ohjaajana tai vastaavana taikka lippukassan hoitajana.
Sijaisina toimivien henkilöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, ei tarvitse suorittaa osaamistestiä, mikäli he eivät yksin vastaa laitoksen toiminnasta ja saatavilla on allasvesihygieenistä asiantuntemusta henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet osaamistestin. On kuitenkin suositeltavaa, että myös edellä mainitut henkilöt suorittaisivat osaamistestin.

Allasveden laatuun välillisesti vaikuttavia päätöksiä tekevillä henkilöillä ei tarvitse olla testitodistusta, mikäli he eivät itse työskentele sellaisissa tehtävissä, joissa voivat (välittömästi) vaikuttaa allasveden laatuun. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi kunnan tai kaupungin tekninen johtaja.
Kuitenkin, laitoksen lähiesimiehen, joka valvoo ja ohjaa veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevien työntekijöiden toimintaa, tulee hankkia testitodistus. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi uimahallin johtaja.

Vesityökorttikurssi (testiin valmentava) on 1-päiväinen (kello 8:00-15:00) 


Hinta: 150 € + alv 
Sisältää: Koulutusmateriaalin, koulutuksen, aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin, osaamistestin, kortin ja rekisteröinti


Napsauta tästä ja katso koulutuskalenterista sopiva päivämäärä ja paikka.


Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä