Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2019
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Työturvallisuuskortti
Tieturva-1 kortti
Trukkiturvallisuus (Trukkikortti)
Hätäensiapu
Vesityökortti (Vesiihygienia kuljettajille)
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo
Hygieniapassi (Elintarvike)
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys


LSTTK on hyväksytty antamaan kuorma-ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta.

LSTTK:n opetuksesta vastaavana johtajana toimii Ari Suominen.

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta, sekä edistää ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua, sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.
 
Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus - 35 tuntia. Jatkokoulutuksen tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.


Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajien on käytävä pakollinen 35 tunnin jatkokoulutus viidessä (5) vuodessa.
Jatkokoulutus muodostuu viidestä  seitsemän tunnin koulutuspäivästä, joista vähintään seitsemän tuntia on oltava ennakoivan ajotavan koulutusta.
 
 
Liikennevirasto TraFi  hyväksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat. TraFi (AKE) pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä. Koulutuskeskukseksi hyväksytty kouluttaja tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivän käymisestä.

Todistukseksi ammattipätevyyden voimassaolosta  haetaan joko ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä tehdään merkintä ajokorttiin.


Näihin ammattipätevyyskoulutuksiin pitää ilmoittautua ennakkoon hyvissä ajoin, paikkoja on rajoitetusti.

Tarvitsetko digipiirturin käyttökoulutusta ammattpätevyyskoulutuksena?

Kyllä
En

Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2019
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä