Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2021
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Työturvallisuuskortti
Kuljetusalan onnettomuustilanteet ja alkusammutus AS1
Trukkiturvallisuus (Trukkikortti)
Hätäensiapu
Vesityökortti (Vesiihygienia kuljettajille)
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo
Hygieniapassi (Elintarvike)
Trukkiturvallisuus (Trukkikortti)

Trafi koulutusnumero TRAFI/7887/05.03.07/2010

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus 


Suomessa tapahtuu vuosittain lähes tuhat trukkeihin liittyvää tapaturmaa, joista muutama johtaa kuolemaan tai pysyvään työkyvyttömyyteen ja kaksi kolmasosaa eri pituisiin sairaslomiin. Lisäksi tulevat vielä materiaalivahingot. Nämä yhdessä aiheuttavat yrityksille suuria kustannuksia.

 Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutuksella pyritään edistämään trukkityöskentelyn henkilöturvallisuutta ja korostamaan työturvallisuuden merkitystä yrityksen häiriöttömän toiminnan osana. Kurssin sisältö ja kesto räätälöidään vastaamaan yrityksen erityistarpeita.

 Koulutukseen sisältyy kurssimateriaali sekä kurssitodistus ja ajolupa (trukkikortti) jokaiselle kurssin hyväksytysti suorittaneelle.

 

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (käyttöpäätös) on astunut voimaan 1.1.2009.
Tämä asetus asettaa työnantajalle, mutta etenkin työnsuorittajalle uusia velvotteita, jotka on syytä huomioida. Voimaantulon jälkeen asetuksessa mainitut muutokset on oltava jo suoritettu. 

Välittömästi huomioitaviin asioihin kuuluu mm. asetuksen 1 L:n 14 §:n 4.kohta, joka koskee trukin ja henkilönostimen kuljettajaa.
" Kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen ajolupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot välineen käyttämiseen."
Siihen kuuluu kuljettamisen lisäksi myös työsuojelulain ja asetusten tunteminen. Nämä asiat ovat usein kokeneillekin käyttäjille vieraita ja epäselviä. Erittäin vaikeaan asemaan joutuvat työnantajat, jotka ovat pääasiallisessa työsuojeluvastuussa ns."yhteisellä työmaalla".
Pääurakoijan tai tilaajan, jos tilaaja on samalla pääurakoija, on valvottava, että työmaa-alueella työtä tekevät aliurakoijat ja heidän työntekijänsä tuntevat myös nämä muuttuneet asetukset ja sen mukanaan tuomat velvoitteet ja vastuut. Ajoluvan voi parhaiten myöntää, jos kuljettaja voi sen todistaa ajokortilla, jonka on myöntänyt hyväksytyn teoria- ja ajokokeen perusteella riippumaton asiantuntijakouluttaja. 
Työnantajan etuna on, että trukinkuljettajan ajokortti voi jo sellaisenaan olla työnantajan kirjallinen ajolupa, jos se työmaan työsuojeluohjeessa on sen näin määritellyt.


Hinta: 100 € + alv. 24% 

Koulutuksen ammattipätevyysrekisteröinti:  viranomaismaksu 18,50 € + alv. 0%  ja todistusmaksu 4,50 € + alv. 24% = 24,10 €


Sisältää: Koulutusmateriaalin, koulutuksen, aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin, tentin ja kortin

Koulutus kestää 8 h. Ennen tentin ja ajokokeen alkua loppuu ammattipätevyysosuus 7 h.  Suorittamalla tentin ja ajokokeen saat koulutuksesta myös Trukinkuljettajan ajokortinkortin! 

 


 
Napsauta tästä ja katso koulutuskalenterista sopiva päivämäärä ja paikka.
 
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2021
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä