Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2021
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Työturvallisuuskortti
Kuljetusalan onnettomuustilanteet ja alkusammutus AS1
Trukkiturvallisuus (Trukkikortti)
Hätäensiapu
Vesityökortti (Vesiihygienia kuljettajille)
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo
Hygieniapassi (Elintarvike)
Vesityökortti (Vesiihygienia kuljettajille)

TraFin koulutusnumero TRAFI/9163/05.03.07/2010

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot soveltuvin osin mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla hyväksytysti talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti. Hyväksytysti suoritettu testi on vaadittu 30.6.2008 lähtien.


Talousvesi 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1351/2006 tarkoitetuissa laitoksissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen vahvistaman mallin mukainen testitodistus. Testitodistusta ei voi saada muulla tavalla kuin suorittamalla hyväksyttävästi talousvesihygieeninen osaamistesti. 

Testitodistus tulee olla terveydensuojelulain mukaan hyväksytyssä, yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevillä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä. Suositeltavaa kuitenkin on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Osaamistestiin osallistuvat henkilöt valitsevat joko pohjavesilaitoksissa työskenteleville tai pintavesilaitoksissa työskenteleville henkilöille tarkoitetut testikysymykset. 

Asetusta sovelletaan sekä laitoksen omiin työntekijöihin että niihin työntekijöihin, joiden palvelu ostetaan laitoksen ulkopuolelta, mutta jotka tekevät laitoksella soveltamisalan mukaisesti talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. 

Talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: 

  • vedenottamolla veden hankintaan liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys

  • verkostoissa vesijohtoverkostoon liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys (laitteilla tarkoitetaan tässä mm. putkia, pumppuja, kemikaalien syöttölaitteita sekä mittaus- ja säätölaitteita) 

  • Kuljetus: Säiliöt, lastaus-/purkulinjat
     

Kaikilla, jotka tekevät laitoksessa talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee olla osaamista osoittava testitodistus. Kaikissa asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa laitoksissa tulee olla jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on osaamistesti suoritettuna. 
Yleensä talousvettä toimittavissa laitoksissa työskentelee useita talousveden laatuun vaikuttavia työntekijöitä, joilla kaikilla tulee olla testitodistus.


Vesihygieniapassikurssi (testiin valmentava) on 1-päiväinen (kello 8:00-15:00) 


Hinta: 150 € + alv. 24% 

 

Koulutuksen ammattipätevyysrekisteröinti: viranomaismaksu 18,50 € + alv. 0%  ja todistusmaksu 4,50 € + alv. 24% = 24,10 €


Sisältää: Koulutusmateriaalin, koulutuksen, aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin, testin ja kortin

Koulutus kestää 8 h. Ennen testin alkua loppuu ammattipätevyysosuus 7 h.  Suorittamalla testin saat koulutuksesta myös Vesihygieniapassin! 

 

Napsauta tästä ja katso koulutuskalenterista sopiva päivämäärä ja paikka.


 

 


Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2021
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä