Länsi-Suomen työturvallisuuskoulutus Oy
Työturvallisuuskoulutukset
Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä
Yrittäjän- ja esimiesten työturvallisuusvastuut
Ennakoiva- ja taloudellinen ajo (REAK)
Työturvallisuuskortti
Tulityökortti
Alkusammutus AS1
Tieturvakortti-2
Tieturva-2 Kertaus
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) talousvesi
Vesityökortti (Vesihygieniapassi) allasvesi
Trukkiturvallisuus, Trukkikortti
Henkilönostin turvallisuus, Henkilönostinkortti, Henkilönostinkoulutus
Work platforms safety PAL
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
Hygieniapassi (Elintarvike)
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002Standardin SFS 6002 mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on säännöllisin välein annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
Koulutus kestää 8h.

Sähkötöiden turvallisuuden varmistamiseksi on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli saa olla enimmillään 5 vuotta.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka perusteella osallistujille annetaan todistus ja hyväksytysti kokeesta suoriutuneille sähkötyöturvallisuuskortti.

Koulutuksen hintaan sisältyy aamukahvi, lounas sekä iltapäiväkahvi ja koulutuksessa käytettävä materiaali.

Hinta:


Yritysesittely
Koulutuskalenteri 2020
Koulutukset
CAP-koulutukset/Ammattipätevyys
Ilmoittaudu koulutukseen
Palaute
Ota yhteyttä